F. Krutwig

Itxura klasikoko eta hautatuko poema batzuk besterik ez zituen argitaratu. Bere garrantzia literarioa zeharkakoa da eta bereziki bi arlotan nabari da: Leizarragaren lapurtera klasikoaren erabilpenean, batetik, eta bestetik, bere poesiaren erabateko nihilismo existentzialean. Mundua gezurra dela, dena ezerezera doala eta inorengan ez dagoela laguntza topatzerik adierazten du bere lanetan.

- Bidegileak