Lehiaketen egutegia - Juan San Martin Beka

EU | ES | FR | EN
Facebook Twitter Vimeo Goear Scribd
Euskal Idazleen Elkartea

Lehiaketen egutegia

Juan San Martin Beka

Epea: * irailak 01
Antolatzailea: Eibarko Udala
Telefonoa: 943 708435
Literatura mota: Ikerketa
Luzera: 15 orrialdeko proeiktua
Diru kopurua: 9.000€

EIBARKO UDALA
XII. Juan San Martin Beka 2015
Eibarko Udalak, Udako Euskal Uniber tsi tatearen lagun tza -
rekin, euskarazko ikerketa susta tzeko eta Juan San Martin
eibartar euskalari eta iker tzailea omen tzeko, honen izena duen
ikerketa-bekarako deia egiten du.
Ikerketa esparruak Juan San Martinek bere bizi tzan zehar
landutako honako hauek dira:
— Antropologia, linguistika, filologia, toponimia, filosofia, literatura,
botanika, artea, historia, kazetari tza, etnologia, mendizaletasuna
eta zuzenbidea.
— 2015eko deialdian, honako ikerketa esparrua sartuko da:
etnologia.
1. Bekaren ezaugarriak.
1.1. Proiektua, azterlana eta memoria euskaraz burutuko
dira.
1.2. Bekaren iraupena gehienez 18 hilabetekoa izango da,
beka eslei tzen den egunetik hasita.
1.3. Beka honen diru zenbatekoa 9.000 eurokoa izango da.
1.4. Ikerketa-lanak originala eta argitaratu gabea izan
behar du.
2. Eska tzaileak.
2.1. Beka norbanakoek nahiz horretarako osatutako lantaldeek
jaso ahal izango dute. Bigarren kasu horretan, ikerlanaren
zuzendari arduradun bat izendatu beharko da.
2.2. Beka jaso ahal izateko ezinbestekoa da diplomatua,
maila horretako tituluduna edo goi mailako tituluduna izatea.
Taldeen kasuan, gutxienez erdiak bete beharko du baldin tza
hori.
2.3. Eska tzaileak bere euskarako gaitasuna frogatu
beharko du EGA edo baliokide* den titulu edo ziurtagiri bidez.
Lantaldeen kasuan berdin, partaide guztiek frogatu beharko
dute aipatutako gaitasuna.
* (Kontuan izan, 47/2012 Dekretua, apirilaren 3koa, euskaraz
egindako ikasketa ofizialak ain tzat har tzeko eta euskaramaila
hizkun tza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiazta tze tik salbuesteko
dena; 297/2010 Dekretua, azaroaren 9koa,
euskararen jakite-maila egiazta tzen duten tituluak eta ziurtagiriak
baliokidetu, eta Hizkun tzen Europako Erreferen tzi Marko
Bateratuko mailekin pareka tzen dituena).
3. Eskabideak aurkezteko arauak.
Interesatuek eskaria egiteko eskabide-orria Pegora,
Herritarren Zerbi tzu rako Bulegoan ( Untzaga plaza, 1) edo udaleko
web orrian (www.eibar.eus) eskuratu behar dute eta epe
barruan Pegoran aurkeztu, behar den bezala beteta eta ondorengo
agiri hauekin batera:
3.1. Espediente akademiko zehaztua eta osatua.
Lantaldeen kasuan partaide guztienak.
3.2. Udalak eta Udako Euskal Uniber tsi tateak prestatutako
eskabide-orriaren arabera, curriculum vitaea (Pegoran edo
www.eibar.eus web orrian eskuragarri), titulazioa eta merituen

Idazleak Ikastetxeetan
Liburuak Gozagarri 2017
uberan.eus
Literatur Jarduerak
gure programak
Literatura lehiaketak
 
aurrekoa Azaroa 2017 hurrengoa
 
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
2011 Euskal Idazleen Elkartea
Zemoria kalea 25 · 20013 Donostia (Gipuzkoa)
Tel.: 943 27 69 99
eie@idazleak.eus

iametza interaktiboak garatuta