Idazleak - Asel Luzarraga Zarrabeitia - Laginak - Karonte

EU | ES | FR | EN
Facebook Twitter Vimeo Youtube
Euskal Idazleen Elkartea

Asel Luzarraga Zarrabeitia > Laginak

Narratiba

2005 Karonte | Elkar

2005Karonte | Elkar

 

Azkeniketxeradator,edohoriesandidatebehintzat.Egiaote?Azkeneanezdakit-etasinistubehardudan.Urtebeteigaroondorenzelanotedago?Tira,oraindelaseihilabeteikusinuen,bainaoheanzegoela,makinaizugarrihorrilotuta,hainbareetaamataturik...Hilotzaematenzuen,besteezerbainogehiago.Esperodutitxuraezzitzaiolagehiegialdatuko,batezerebegiberdehoriek.Garrantzitsuena,beraknizelanikusikonauen.Gogoratukodubitartean18akbeteditudana?Ustedutgizendueginnaizela,batezerealdakak.Txokolatemadarikatua.Normala,seihilabetezeramandizkiodanbonboiguztiakneukjanditut,Ainarakhartzenzizkidanakizanezik.Ainara,berabaigizendudela.Bueno,ezniknahibeste,egiaesan.Hogeitaseiurterekinedukiahalzuenipurdilodiagoa,ezta?Bainazerdiot,neurelehengusuaznabil.Au!Jakinbeharnuenberoegiegongozela,ezduminutuaereeginlabetikkanpo.Esperodutgoseetortzea;bueno,esperodutdietaberezirikezedukitzea.Limoizkotartabetiizandugogokoetaberakjanbeharkoduosorik,gaurezbadagosarian.Niknahikoakilodaramataldean.Orduaezdidateesan.Medikuhoribetibezainmisteriotsu.Seihilabeteezelakoberririkgabeezzaionahikoairuditzen,antza.Bainazerdiot.Mirariadaegindutena.Bizirikateradute,iaoinbiakmunduhonetatikharazituela.Ezdakitirinarekinpasatuezotenaizen,sendoegiairtendit.Merengea,geroagoetagutxi,ezdahaingozozalea.Horregatiklotzenzaizkiobakeroakhainondoipurdihorri.Berrironagoberean;Naroa,lizunhutsazara.Ostia!...Ño,hau...,buenoezdahainlarria,garagardozaporeapurbatbainoez.Gurinezkoeskuakdituzuala?Azeleratuegizaude,alabatxi,azeleratuegi.Ezdaezergertatu.Deitukodutospitalera?Ez,urduriagoipinibainoezdutegingo.DemagunlehenagoAinararenetxetikigarotzendela,edohariorduaesandiotelaniriezbezala,bilajoateko...Ezdazuzena,niharenseniderikhurkoenanaiz.Bueno,hurkoenaez,bainaberarekinbizidenbakarra.Bizarraegingozizuten,ezta?Ahuntzbizarhorieramatenzenueneanezzinenhainitxurosoa.EskerrakniarteanArgentinannengoela.Kito,tartaleihoanetadenatxukun.Etaaita-amak,zuknireardurahartubeharzenuelakoan...Aitaetaama...krisialdialua,eskerrakAmetseketaosaba-izekoeklagundudutelaeskolaordaintzen.Bueno,Ametseklaguntzenzuela,koitadua.Beraospitaleanegonda,nahikoaizandutharenaurrezkietatiknoizeanbehinzerbaitaterata...Euskalsenideenartekoelkartasuna,antza.OraindelaseiurteesanbalidatebenetanEuskalHerriaezagutukonuela!

Pagoaeskuan,ezkaratzautzidu,aurretikhormakoerlojudigitalaribegiratzeasaihestuezinik.Keinuiaautomatikoaizanda,nekezpentsalitekeorduaikusietabarneratuduenik.Kuleroarenazkenloreberdeakagerianuztendituztengerrialdegabekoprakaestuakahalduenneurrianteinkatu,etapanazkosofaberdezabaleanerdijesarrierdietzanda.Telebistarenaldagailuarihelduta,botilatxoakamisetakpraketarainouztenduenzabalgunehandiansabelafreskatzenpausatuaz,zilborrekopiercingarengainean,orduakedatekoprestatuda.Tartekamahai-argiarenondoandagoenargazkiaribegiratzendio.HordagoAmets,berarenlehengusua,lizentziatuenizendapenegunean.Arnasasakonarenpeanbularoparoakkulunkatzendira,haienazpitikamaitzendenkamisetakdoi-doilortzenduelariksabelekoazalalaztantzea.Garagardoak,gainera,ezduerrazurdailetakokorapiloaaskatzen.

<<...umeakereberekineramannahizituen,bainaauzokobatieskereutsiahalizannien.Horibai,ezkerrekobegiairekiezinikibilinintzenhiruegunez...>>

Pagoaahoraeramanetazaporeahartzendioastiro,argazkiahartuz.Botilamahaitxoarenkristalgaineanutzidu,edontzi-azpikoanjarrita.Kristalpeanaldizkariakpilatzendira.NaroakezduAmetsekNabarraetaOstiela-ndituenharpidetzaketen,haiekinbateratartekatzendiraberakmaitedituenEntzunetaLumarenaleakere.Eskubatezbesaburutikerortzenzaionadatsilunluzeatxirikordatzendihardu,arretarikgabe.Garagardoariheldudioberriro.

<<...zuresenarrak,ohiturazzujipoitzeazgain,seme-alabakikustenezuzteagatiksalatunahiizanzintuen,ezta,Lauri?...poliziakezzidanbabesikemannahi,arazolarriagoakzituztelakoan...seme-alabenaurreanjotzenzintuen,gainera...aiztoazmehatxatu...epaileakez...auzokoakentzun...>>

Txirrinarenhotsakiratzarridu;ezustekoakzorrotadabatzukgaragardobotarazidizkiokamisetatikbehera,etaialurrerajaurtikidubularrarenkontraestutzenzuenargazkia.Pentsamenduekinbateramarkoaberetokianipini,tantakarduragabeastindu,etaaterajoandaarrapaladan,bihotzalokietan,oraingoantelebistagainekoerlojuaribegira,orainereharenorratzetanorduaikusigabe.Ateaurrean,eskuaiamaratilanduelarik,bereitxurarierreparatudio.Kamisetaetaprakaknola-halalisatuetairribarrerikzoragarrienaezpainetaratudu.Agertubezainagudoizoztuzaioirribarrea,ordea.Ateantrajebeltzezjantzirikofuntzionarioitxurakogizonakgutunazalmodukobatluzatzendioeskubatez,besteazsinatzekopaperarietaboligrafoarieustendienbitartean.

-ParaelseñorAmetsOlazar–esandulehor,iamugitzenikusiezdituenezpainenartean,izen-abizenokzailtasunezahoskatuz.

Biboteabaleuka,Aznarrenleinukoadelaegingoluke

2011 Euskal Idazleen Elkartea
Zemoria kalea 25 · 20013 Donostia (Gipuzkoa)
Tel.: 943 27 69 99 - Fax.: 943 27 72 88
eie@idazleak.eus

iametza interaktiboak garatuta