EU | ES | FR | EN
Facebook Twitter Vimeo Youtube
Euskal Idazleen Elkartea

Julen Urkiza Txakartegi > Bibliography

Publications

1967 Gaztedia zoro ala zarrak lelo? | (Gogoz-en, 6. zk., 25-28 orr.)

1972 Jahweh und sein Mal'akh | (tesi doktorala, argitaratu gabea)

1976 Maria von Jesus (Rivas) | (Karmel in Bewegung-en, 5. zk., 5-21 orr.)

1976 Bedeutung des Namens "Karmel in Bewegung" | (Karmel in Bewegung-en, 1. zk., 3-5 orr.)

1976 Brief der Redaktion | (Karmel in Bewegung-en, 2. zk., 2 orr.)

1976 Ein offenes Wort zur Seligsprechung | (Karmel in Bewegung-en, 5. zk., 3-4 orr.)

1976 Nuestra presencia en Austria (I) | (Vinculosen, 21. zk., 17-18 orr.)

1976 La beata Ana de San Bartolomé y la transmisión del espíritu teresiano | (Monte Carmelo-n, 84. zk., 115-301 orr.)

1977 Meditationen | Wien (Argitaratu gabe)

1977 Kritik zu den neuen (?) deutschen "Regel und Konstitutionen, sowie Erklärungen" für die Unbeschuhten Karmelitinnen | (Karmel in Bewegung-en, 3. zk., 24-25 orr.)

1977 Unsere neuen Veröffentlichungen | (Karmel in Bewegung-en, 1. zk., 17-19 orr.)

1978 Europako izkuntzarik zaarrena. Euskera Afrikatik etorria? Mukarovsky jakitunaren alkar-izketan | (Karmel-en, 2. zk., 8-47 orr.)

1978 Zu bedauern... | (Karmel in Bewegung-en, 1. zk., 3-4. orr.)

1980 Zertan nago emen | (Olertin, 95-98 orr.)

1981 Obras Completas de la beata Ana de San Bartolomé | (Tomo 1, edizio kritikoa Julen Urkizak prestatua)

1981 "Con el mal de la muerte" y "la hora del dichoso tránsito". Manifestaciones de un testigo de excepción | (Revista de espiritualidad-en, 159-160. zk., 311-330 orr.)

1981 El "Cántico Espiritual" de San Juan de la Cruz y la beata Ana de San Bartolomé | (EphCarm-en, 28. zk., 519-526 orr.)

1981 Irriparre | (Olertin, 105. orr.)

1981 Jaiotza | (Olertin 106. orr.)

1982 Ondarruko semea | (Ondarroan, 21. orr.)

1982 Teresa Deunaren erantzuna bere egunetako eta gaurko problemei | (Karmelen, 2-3-4. zk., 111-119 orr.)

1982 "Historia General del País Vasco". Dakarren metodu edo egin-bideari buruzko kritika | (Karmelen, 2-3-4. zk., 17-22 orr.)

1983 Ondarru'ri buruzko lanak | (Ondarroan, 48. orr.)

1984 Bizi nahi dugu. Itxaropen berriz bizi | (Karmelen, 1-2. zk., 2. orr.)

1984 Eskerrak emanez | (Karmelen, 3-4. zk., 128. orr.)

1984 Iku-muiña | (Olertin, 163. orr.)

1984 Meza-liburu barriko kredoaz | (Karmelen, 3-4. zk., 96-103. orr.)

1984 Negarrik ez | (Olertin, 162. orr.)

1984 Nortasuna | (Olertin, 161. orr.)

1984 Olinpiar jolasak. Los Angeles 1984 | (Karmelen, 1-2. zk., 125-128. orr.)

1984 Ondarru bere historiografian | (Ondarroan, 58. orr.)

1984 Oroipena | (Olertin, 162. orr.)

1984 PSOE-ren bakea | (Karmelen, 3-4. zk., 3-5. orr.)

1984 Zaartzaroa | (Olertin, 163. orr.)

1985 Euskal Herria Batikanoko artxiboetan eta Gipuzkoako herriak 1733.ean | (Karmelen, 2. zk., 23-29. orr.)

1985 Gure txikiak telebistaren aurrean | (Karmelen, 2. zk., 46-51. orr.)

1985 Iñaki Deunaren Ondarruko sustraiak | (Ondarroan, 8-9. orr.)

1985 Karmel bere nortasun zabalean 15 (55) urte bizirik | (Karmelen, 3. zk., 3-5. orr.)

1985 Karmel-eko bibliografia (1970-1985) | (Karmelen, 3. zk., 27-55. orr.)

1985 Ana de San Bartolomé, Obras completas | (Tomo 2, edizio kritikoa Julen Urkizak prestatua)

1985 Betaurreko baltzak | (Karmelen, 4. zk., 93. orr.)

1985 Bizia ta heriotza Kolonbiako sumendien ala gizonen eskuetan? | (Karmelen, 4. zk., 3-5. orr.)

1985 Euskadi-historia eta konplejuak | (Karmelen, 2.zk., 3-5. orr.)

1986 Bakea bideratu ote daiteke? Bakegintzaren sustraiak ezagutzen | (Karmelen, 4. zk., 90-94. orr.)

1986 Bakearen urtean. Ustez bakearen bila eta egitez bakearen aurka? | (Karmelen, 4. zk., 3-5. orr.)

1986 Eliza sindikatoen eta langileen artean | (Karmelen, 2. zk., 3-5. orr.)

1986 ETB-2? | (Karmelen, 3. zk., 3-5. orr.)

1986 Madrilek dio: Euskadi ez da Espainia | (Karmelen., 1. zk., 3-5. orr.)

1986 Personalidad y doctrina espiritual de Ana de San Bartolomg. Hacia una nueva valoración | (Karmelen, 37. zk., 99-127. orr.)

1987 Manuel Lekuona hil zaigu | (Karmelen, 3. zk., 16. orr.)

1987 Pisuak lepotik lepora. Konponbiderik eza: Gizonaren trajedia | (Karmelen, 1. zk., 3-5. orr.)

1987 "Jalgi hadi plazara" eta bizi! (deiadar bat gehiago) | (Karmelen, 3. zk., 3-5. orr.)

1987 Bertsolari egunean Jon Azpillaga omendua | (Karmelen, 1. zk., 113-128. orr.)

1987 Bizkaiko eliz batzar nagusia manipulatua? | (Karmelen, 2. zk., 83-94. orr.)

1987 Euskal Henia Herri txiki-Gizon haundiak | (Karmelen, 4. zk., 3-5. orr.)

1987 Frantziako Estatuak euskararen eta euskal elizgizonen aurka 1889-1906 bitartean egindako iazarpenaren kontaera dokumentuen argitan | (Karmelen, 4. zk., 65-76. orr.)

1987 Lino Akesolo Derioko Udako Euskal Ikastaroan omendua. Alkarrizketa | (Karmelen, 3. zk., 73-82. orr.)

1988 Andra Mariaren 2000. urtean Mariaren garrantzi handia ebangelarientzat (ikuspegi orokorra) | (Karmelen, 3. zk., 64-70. orr.)

1988 Direla 200 urte: Frantziako Iraultza Nagusia (1979-1799). Gertakari baten balantzea | (Karmelen, 2. zk., 31-42. orr.)

1988 Eusebio Erkiaga - Santi Onaindia, aurten sarituak. (Alkarhizketa) | (Karmelen, 3.. zk., 82-89. orr.)

1988 Euskal Herria gizaldi bat aurretik Maria Sortzez-garbia dogmaren eske. Erreportai dokumentala | (Karmelen, 2. zk., 70-75. orr.)

1988 Gabonak artean | (Karmelen, 4. zk., 79-97. orr.)

1988 Giza-eskubideen gizatasunerantz? | (Karmelen, 2. zk., 3-5. orr.)

1988 Juan Carlos erregearen bidegabekeroa | (Karmelen, 1. zk., 3-4. orr.)

1988 Karmel-eko bibliografia (1985-1987) | (Karmelen, 1. zk., 3-4. orr.)

1988 Kristautasunaren sarrera Euskal Herrian (A. Azkarte-ren lanari kritika) | (Karmelen, 1. zk., 71-78. orr.)

1988 Nire ala zure askatasuna? | (Karmelen, 4. zk., 3-5. orr.)

1988 UZEIren "Erlijio/ -1- Hiztegia"ri kritika | (Karmelen, 1. zk., 79-86. orr.)

1989 Karmel aldizkariaren bibliografia (1957-1961) | (Karmelen, 4. zk., 29-52. orr.)

1989 Komunikabideen gehiegizko politizatzea profesionaltasunik ezaren ezaugarria? | (Karmelen, 4. zk., 3-4. orr.)

1989 Kristautasunaren sarrera Euskal Herrian (A. Azkarate-ren liburua dela eta) | (Karmelen, 1. zk., 96-101. orr.)

1989 Lino Akesolo Bizkaiko Aldundiak omendua (Itzaldiak) | (Karmelen, 2. zk., 5-19. orr.)

1989 Lino Akesoloren idazlan guziten bibliografia | (Karmelen, 1. zk., 26-45. orr.)

1989 S. Onaindia Zornotzako Udalak omendua (Itzaldiak) | (Karmelen, 3. zk., 33-45. orr.)

1989 Euskal irratiak: analisia eta kritika | (beste egileekin) (Karmelen, 1. zk., 64-78. orr.)

1989 Euskal Herriarentzat mezua Konpostelatik. -Gazteri berria -Duintasun berri -Alaitasun berria | (Karmelen, 3. zk., 3-5. orr.)

1989 Euskal lan handia omendua (L. Akesolo - S. Onaindia) | (Karmelen, 2. zk., 3-4. orr.)

1990 Kazetaritza-lana Hego Euskalerrian, 1895.ean Nuntziaturiko ikuspegia | (Karmelen, 2. zk., 49-57. orr.)

1990 Loiolako Inazioren eta Joan Gurutzekoaren bibliografia hautatua gairik gai | (Karmelen, 3-4. zk., 97-129. orr.)

1990 Nuevos textos autógrafos de la beata Ana de San Bartolomé | (Monte Calmelon-n, 98. zk., 111-127. orr)

1990 Sarrera Joan Gurutzekoaren olerki guztiei | (Karmelen, 3-4. zk., 475-478. orr.)

1990 Joan Gurutzekoaren "Cántico espiritual" euskaraz: erkaketa eta kritika | (beste egileekin) (Karmelen, 3-4. zk., 439-473. orr.)

1990 Gurutzeko Joan Donea, bere bokazioaren lorratzean. Barne-deia eta bere dohainen erabilera | (beste egileekin) (Karmelen, 3-4. zk., 178-190. orr.)

1990 Aurkikuntza harrigarria pintura-artearen historian | (Karmelen, 3-4. zk., 277. orr.)

1990 Mende batetako kronologia (1491-1591) | (beste egileekin) (Karmelen, 3-4. zk., 23-93. orr.)

1990 Ekialdeko bakezko iraultza edo zergatiak aitortzeko ausardia. Komunikabideen arduradunei | (Karmelen, 2. zk., 34. orr.)

1990 Ekialdetik-oihu ikaragarria. Askatasun-Egia? Kazetari, irakasle, intelektual eta gainerakoei | (Karmelen, 1. zk., 3-6. orr.)

1990 Hitzaurrea | (Karmelen, 3-4. zk., 11-14. orr.)

1991 Lino Akesolo Olibares | (Karmelen, 4. zk., 3-31. orr.)

1991 Lino Akesolo, Agur! | (Karmelen, 3. zk., 3-4. orr.)

1991 Oharra | (Karmelen, 1. zk., 80. orr.)

1991 Persiako Golgoko gerraz gogoetak | (Karmelen, 1. zk., 3-5. orr.)

1991 "Karmengo Argia"ren bibliografia (1931-1936) | (Karmelen, 3. zk., 12-38. orr.)

1991 Ana de San Bartolomé, heredera teresiana de la fidelidad en la unidad (Esquema de la historia de fidelidad teresiana ayer y hoy) | (Vinculo-n, 136. zk., 39-69. orr.)

1992 Anjel Bidaguren (bere omenez) | (Karmelen, 1. zk., 86-112. orr.)

1992 Argi-zentzun-egia bila | (Karmelen, 2. zk., 3-5. orr.)

1992 Bi argitarapen berri: Joan Kurutzekoaren idazlanak | (Karmelen, 4. zk., 81-83. orr.)

1992 Euskal idazleen izenordeak | (Karmelen, 1. zk., 27-41. orr.)

1992 Relaciones humanas de Ana de San Bartolomé con personalidades de diversos ambientes sociales | (beste egileekin) (Ana de Almendral, una voz de mujer-en, 34-40. orr.)

1992 Oihiniart eta Lavigerie, bi eredu | (Karmelen, 3. zk., 3-5. orr.)

1992 P. Lino Akesolo Olibares (1911-1991). La personalidad de un sabio carmelita | (Monte Carmelo-n, 100. zk., 557-563. orr.)

1992 Karmeldarrak Markinan (1691-1991). Historia eta agiriak. | Karmel-Sorta, 5

1992 Amerikaren aurkikundea, 1492-1992 | (Karmelen, 4. zk., 3-6. orr.)

1993 Inkisizioa eta sorginkeria Euskal Herrian | (Karmelen, 3. zk., 33-49. orr.)

1993 San Juan de la Cruz en los escritos de la beata Ana de San Bartolomé | (Actas del Congreso internacional Sanjuanista. Avila, 23-28 de Septiembre de 1991. II. Historia-n, 437-455. orr.)

1993 La madre Teresa de Jesús y Ana de San Bartolomé. (Relaciones humanas y espirituales de dos santas) | (Monte Carmelo-n, 101. zk., 509-546. orr.)

1993 Lapurdi-Baionako Elizbarrutiaren historiaz | (Karmelen, 2. zk., 83-100. orr.)

1993 Lazkao Txikiren bertsoen bibliografia | (Karmelen, 2. zk., 32-33. orr.)

1993 Olerti (1959-1993) | (Karmelen, 1. zk., 15-68. orr.)

1993 Aita Juan Bizente Zengotita-Bengoa (1862-1943. Bere heriotzaren 50. urteurrenean) | (beste egileekin) (Karmelen, 4. zk., 70-78. orr.)

1993 Kultur - Eliza: euskara | (Karmelen, 4. zk., 30-37. orr.)

1993 Ego Euskal Herriko Elizbarrutiak Apezpiku-hiriak eta bertako apezpikuak | (Karmelen, 4. zk., 44-69. orr.)

1993 Eusebio Erkiagaren olerkien bibliografia aldizkari eta egunkarietan | (Karmelen, 3. zk., 27-32. orr.)

1994 Artea Euskal Elizaren historian | (Karmelen, 1. zk., 34-69. orr.)

1994 Bi liburu handi eta garrantzitsu: "XX. Mendeko Euskal Liburuen Katalogoa" eta "Hiztegi Entziklopedikoa" | (Karmelen, 1. zk., 70-81. orr.)

1994 Erreformak Elizan | (Karmelen, 3. zk., 43-67. orr.)

1994 Euskal Herriko Elizaren hagiografi eta biografi labur-laburrak (XVI-XX. mendeak) | (Karmelen, 2. zk., 45-80. orr.)

1994 Euskal Herriko Eliz historiako historialari nagusiak | (Karmelen, 4. zk., 136-149. orr.)

1994 Karmel 3. Aroan 25 urte. Euskal Kultura eta Hizkuntzaren zerbitzuan | (Karmelen, 4. zk., 3-5. orr.)

1994 P. Juan Vicente: escritor euskérico y predicador | (Monte Carmelo, 463-509. orr)

1995 Txomin Agirreren heriotzaren 75. urtean bere olerki guztien bilduma | (beste egileekin) (Karmelen, 3. zk., 66-168. orr.)

1995 Euskal Herriko eta munditko 50 urteko kronologia (1895-1945) | (beste egileekin) (Karmelen, 1-2. zk., 17-69. orr.)

1995 Gabirel Jauregiren bizitza | (beste egileekin) (Karmelen, 1-2. zk., 71-104. orr.)

1995 Elizaren historia Euskal Herrian. I. Ikerlan materialak | Vasconia Sacra, 1

1995 Aita Gabirel Jauregi Uribarren (1895-1945) | Karmel-Sorta, 7

1995 Gabirel Jauregiren bibliografia | (Karmelen, 1-2. zk., 111-114. orr.)

1995 Hitzaurrea | (Karmelen, 1-2. zk., 11-13. orr.)

1995 "Karmengo Argia"ko G. Jauregiren idazlanak | (beste egileekin) (Karmelen, 1-2. zk., 361-479. orr.)

1995 Aita Angelo Jauregiren "Karmengo Argia"ko idazlanak | (beste egileekin) (Karmelen, 1-2. zk., 418-512. orr.)

1995 Olerkari eta bertsolari. (Bizente Batiz, 1907-1995) - Joan Jose Alkain (1829-1895) | (Karmelen, 3. zk., 20-27. orr.)

1995 "Elizaren Historia Euskal Herrian" dela-ta | (beste egileekin) (Karmelen, 3. zk., 59-65. orr.)

1996 Teresa Jesus Haurrarena (1873-1897) | Karmel-Sorta, 10

1996 Una página importante de la historia de la Iglesia francesa (Comentario crítico a "Pierre de Bérulle et les Carmélites de France") | (Monte Carmelo-n, 104. zk., 85-145. orr.)

1996 Carmelitas Descalzos genoveses y la implantación del Carmelo Teresiano en los Países Bajos | (Quaderni Franzoniani 9-n, 2. zk., 705-736. orr.)

1996 Emakumeak bertso eta olekigintzan | (beste egileekin) (Karmelen, 2-3. zk., 21. orr.)

1996 Hitzaurrea | (Karmelen, 3-4. zk., 9-13. orr.)

1996 Jon Azpillagaren solasaldia | (Karmelen, 2. zk., 87-93. orr.)

1996 Teresa argazkietan (Teresaren aurpegia) | (Karmelen. 3-4. zk., 213-253. orr.)

1996 Teresa euskarazko argitalpena eta eskuizkribuetan | (beste egileekin) (Karmelen, 3-4. zk., 291-310. orr.)

1996 Euskal Herriko eta munduko 25 urteko kronologia (1873-1897) | (beste egileekin) (Karmelen, 3-4. zk., 17-43. orr.)

1996 Teresaren oroigarriak (Gaur egun ditugun oroigarriak) | (Karmelen, 3-4. zk., 255-287. orr.)

1997 Teresa Lisieuxkoaren euskarazko argitalpen berrien aurkezpena | (Karmelen, 1. zk., 33-53. orr.)

1997 Teresa Jesus Haurrarenaren doktrinaren bikaintasuna | (beste egileekin) (Karmelen, 3. zk., 62-87. orr.)

1997 Santa Teresaren ezagutzea eta eragina | (beste egileekin) (Karmelen, 3. zk., 88-119. orr.)

1997 Eine lange Reise | (Karmel in Bewegung-en, 1 zk., 14-15 orr.)

1997 Imanol Enbeita (1884-1946), "Urretxindorra"ren anaia | (Karmelen, 4. zk., 3-49. orr.)

1997 Beata Ana de San Bartolomé, heredera del Josefinismo teresiano | (Estudios josefinos 51-n, 102. zk., 223-242. orr.)

1997 "Jahweh" euskarazko Elizen arteko Biblia dela eta (Azalpen kritikoa) | (Karmelen, 1. zk., 73-92. orr.)

1997 Markina y Larrea en servicio de S. Teresa de Lisieux siguiendo la tradición de antepasados | (Vínculon, 161. zk., 24-27. orr.)

1998 Frai Bartolomeren Euscal-errijetaco olgueeta... liburuaren argitalpenen nondik norakoa | (Karmelen, 2. zk., 91-101. orr.)

1998 Edith Stein: XX. mendeko emakume imitagarria: Filosofia bideetan egiaren bila ibili, eta maitasunean aurkitu zuena | (Karmelen, 3. zk., 3-5. orr.)

1998 Edith Steinen Kronologia | (beste egileekin) (Karmelen, 3. zk., 6-13. orr.)

1998 Edith Stein idazlea: bere idazlanen bibliografia orokorra | (Karmelen, 3. zk., 31-40. orr.)

1998 Edith Stein-en testamentua | (beste egileekin) (Karmelen, 3. zk., 130-134. orr.)

1998 Edith Stein-en hiru olerki | (beste egileekin) (Karmelen, 3. zk., 168-177. orr.)

1998 Edith Stein: Auschwitz-etik altaretara. Kanonizazioaren kronika | (beste egileekin) (Karmelen, 4. zk., 75-102. orr.)

1998 Ana de San Bartolomé, heredera teresiana de la fidelidad en la unidad (Esquema de la historia de fidelidad teresiana ayer y hoy) | (Monte carmelo-n, 106. zk., 61-108. orr.)

1998 Santiago Onaindia (1909-1997) | (beste egileekin) Bidegileak

1999 Bartolomeren jankintzaren iturriak | (Karmelen, 1.zk., 110-118. orr.)

1999 Fr. Bartolomeren idazlanak eta pertsonalitatea | (Karmelen, 1. zk., 118-142. orr.)

1999 Angel Bidaguren olerkari | (beste egileekin) (Karmelen, 3. zk., 3-39. orr.)

1999 Angel Bidagurerenen "Olerki Guztiak" | (beste egileekin) (Karmelen. 3. zk., 129-239. orr.)

1999 Centenario de S. Teresa del Niño Jesús. Actividad en lengua vasca | (Archivum Bibliographicum Carmeli Teresiani-n, 36. zk., 627-636. orr.)

1999 Marquina, promotora de la Unión de las dos Congregaciones del Carmelo [Teresiano] (1873-1875) | (Monte Carmelo-n, 107. zk., 195-241. orr.)

1999 Ana de San Bartolomé. Obras completas... Burgos 1999, 1642 | (Monte Carmelo-n, 107. zk., 594-596. orr.)

1999 Augustin Zubikarai (1914) | (beste egileekin) Bidegileak

1999 Aldizkari eta egunkarietako bertso eta olerkien bibliografia | Karmel-Sorta, 11

1999 Frai Bartolome: 200 urte idazle | (Karmelen, 1. zk., 3-4. orr.)

1999 Kronologia. Frai Bartolomeren bizitza - idazlanak - garaia | (Karmelen, 1. zk., 5-20. orr.)

1999 Bizitza eta lana | (Karmelen, 1. zk., 21-73. orr.)

2000 Aita Nartziso (Jose Antonio Garate Mugica), 1900-1974. Bere jaiotzaren ehungarren urtean | (Beste egileekin) (Karmelen, 4. zk., 3-15. orr.)

2001 Karmel aldizkariko idazleen azken liburuak eta saria: Luis Baraiazarra, Ana Urkiza, Patxi Juaristi | (Karmelen, 1. zk., 102-110. orr.)

2001 Orain dala 50 urte Euskal Herrian Karmengo eskapularioaren 700. mendeurrena ospatzen | (Karmelen, 2. zk., 77-92. orr.)

2001 Euskara euskaldunon hizkuntza nazionala | (beste egileekin) (Karmelen, 3. zk., 3-27. orr.)

2001 Karmeldarrak Markinan. Bizitza betearen izana eta etorkizuna.- Historia llena de vida y con proyección de futuro. Convento de los Carmelitas | (beste egileekin)

2001 Aita Santiago Onaindia, 1909-1996 | (Eganen, 3-4. zk., 163-178. orr.)

2002 Aita Hipolito: bibliografia | (Karmelen, 1. zk., 32-38. orr.)

2002 Aita Hipolito Larrakoetxea: "Grimm anayen ipuiñak" liburuaren itzultzaile | (Karmelen, 1. zk., 100-110. orr.)

2011 Euskal Idazleen Elkartea
Zemoria kalea 25 · 20013 Donostia (Gipuzkoa)
Tel.: 943 27 69 99 - Fax.: 943 27 72 88
eie@idazleak.eus

iametza interaktiboak garatuta